Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich

Legnica, 30 listopada 2019 r.

Serwis z wynikami turnieju

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska (zameldowani na stałe) lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

Termin i miejsce:
30 listopada 2019 r. (sobota), LETIA BUSINESS CENTER Legnica ul. Rycrska 24

System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy https://chessmanager.com/pl/tournaments/5708612892622848/signup do dnia 28 listopada 2019 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 5 zł.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.

Wpisowe:
20 zł dla osób zgłoszonych do 28.11.2019, 25 zł dla osób zgłoszonych po terminie.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:
a) główne:
I m. – 600 zł, II m. – 400 zł, III m. – 300 zł, IV m. – 200 zł, V m. – 150 zł, VI m. – 100 zł, VII-X – 50 zł.

b) kobiety:
I m. – 150 zł, II m. – 100 zł, III m. – 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.

c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2100 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

XXXV Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego

35th International Chess Tournament – Voivoda Cup
26.11-02.12.2019, Legnica (Poland)

Organizer: K.Sz. Miedź Legnica , Dolnośląski Związek Szachowy

Venue: Letia Business Center, Rycerska st. 24, 59-220 Legnica (Poland)

System of play: round-robin, 9 round

Rate of play: 90 min for 40 moves, plus 15 min with an increment of 30 seconds per move starting from move one

Being at the closing ceremony is obligatory according to dress code.

Tie-break:
1. Berger
2. Number of wins
3. Directly encounter
4. Koya
5. Match 4’/5’ and after 40 move clock add 1 sec. for move., color drawing

Minimal prizes:
I 1500 PLN
II 1000 PLN
III 500 PLN

Entry fee:
>2500 130 Euro / IM 100 Euro
2451-2500 160 Euro / IM 130 Euro
2401-2450 190 Euro / IM 150 Euro
2351-2400 240 Euro / IM 180 Euro
2301-2350 270 Euro / IM 210 Euro
<2301 300 Euro
GM – 0 EURO, accommodation with full board free + starting money

Contact:
Piotr Kowalak
e-mail: chesspk@interia.pl
Tel.+48 603033219
http://www.pucharwojewody.legnica.pl

Accommodation:
Hotel Przy Baszcie http://hotelprzybaszcie.pl – the same building as playing hall

Other:
Hotel Qubus http://www.qubushotel.pl
Hotel Kamieniczka http://www.hotel-kamieniczka.pl
Hotel Ksiazecy http://www.hotelksiazecy.pl
Dormitory PWSZ 1 km playing hall (near center)

Organizer can help to book accommodation

Application to 11.11.2019, after this date, organizer won’t help to find accommodation.
Delay for round is possible – 30 min.
Players may only agree to a draw after the 30th move has been made by black.
Organizer can change an announcement.

35. Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego
Legnica, 26.11-02.12.2019 r.

Organizator: K.Sz. Miedź Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy

Miejsce: Letia Business Center, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

System rozgrywek: kołowy, 9 rund

Tempo gry: 90 min/40 pos. +15 min + 30 sek. na każde posunięcie

Obecność na zakończeniu jest obowiązkowa w stroju wizytowym.

Punktacja pomocnicza:
1. Berger
2. liczba zwycięstw
3. bezpośrednie pojedynki
4. Koya
5. dogrywka 4’/5’ po 40 pos. zegar dodaje 1 sek. na każde pos. , kolor losowany

Minimalne nagrody brutto:
I 1500 PLN
II 1000 PLN
III 500 PLN

Wpisowe:
>2500 130 Euro / IM 100 Euro
2451-2500 160 Euro / IM 130 Euro
2401-2450 190 Euro / IM 150 Euro
2351-2400 240 Euro / IM 180 Euro
2301-2350 270 Euro / IM 210 Euro
<2301 300 Euro
GM – 0 EURO, zakwaterowanie i wyżywienie na koszt organizatora + startowe

Informacje i kontakt:
Piotr Kowalak
e-mail: chesspk@interia.pl
Tel.+48 603033219
strona turnieju http://www.pucharwojewody.legnica.pl

Noclegi przy sali gry w Hotelu Przy Baszcie.
http://hotelprzybaszcie.pl

Inne możliwości zakwaterowania:
Hotel Książęcy http://www.hotelksiazecy.pl
Hotel Qubus http://www.qubushotel.pl
Hotel Kamieniczka http://www.hotel-kamieniczka.pl
Akademik PWSZ 1 km od sali gry (blisko centrum)

Organizator może pomóc załatwić zakwaterowanie

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia do 11.11.2019, po tym terminie organizator nie załatwia noclegów.
W turnieju będzie możliwość wypełnienia norm na WGM, IM, GM
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Na rundę można się spóźnić 30 min.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 pos.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.